- Vi ser at mange, særlig i aldergruppen 10 til 14 år, først forteller om overgrepet til en venn eller venninne, men at overgrepet forblir deres hemmelighet. Et viktig budskap til denne gruppen, men også til voksne som får vite om overgrep, er at slike hemmeligheter ikke skal holdes, sier Ketil Haukaas, sjef Kripos.

Rapport: Seksuelle overgrep mot barn under 14 år (PDF)

I rapporten har Kripos gjennomgått 107 saker dommer om seksuelle overgrep mot barn under 14 år. Dommene omfatter totalt 132 fornærmede barn. Rapporten bygger i tillegg på tilgjengelig og relevant forskning, samt intervjuer med etterforskere på Kripos.

Rapporten trekker fram følgende hovedfunn:

  • En stor andel av barna har vært utsatt for de mest alvorlige krenkelsene, som penetrering. I 12 % av sakene er overgrepet filmet eller fotografert.
  • I 20 % av forholdene ble barnet utsatt for overgrep i en periode på over tre år.
  • I mange av sakene der den fornærmede selv fortalte om overgrep gikk ikke informasjonen videre før etter noe tid, eller den gikk via mange ledd Svært få saker ble avdekket av politiet eller andre offentlige instanser.
  • De fornærmede som ble utsatt for overgrep i 5-9 års-alderen, forteller først og fremst om overgrepet til foreldrene sine. De som er mellom 10 og 14 år forteller i større grad om overgrepet til en venn eller venninne.
  • Unge overgripere skiller seg ut som den største aldersgruppen. Over halvparten av de domfelte var mellom 15 og 24 år da overgrepene startet.

Kripos på Facebook

Pressetelefon Kripos: Tlf. 23 20 80 60
Kripos.info@politiet.no

  • Barn og unge