Narkotika- og dopingstatistikk 2016 (PDF)

En klar trend de siste årene er at MDMA (ecstasy) beslaglegges oftere enn før. Stoffet var så godt som borte fra markedet i 2009, men nå beslaglegges det mer MDMA enn på 2000-tallet. Da hadde stoffet sist en popularitetstopp. MDMA-beslagene gjøres nå over hele landet.

- Da stoffet ble borte, skyldtes det et vellykket internasjonalt samarbeid som regulerte utgangsstoffet for MDMA. Nå har illegale produsenter funnet nye utgangskjemikalier og nye produksjonsmetoder, sier Kari Frey Solvik, leder ved Kripos' seksjon for narkotikaanalyse.

Store hasjbeslag, mindre heroin

Hasj er det stoffet det beslaglegges mest av i Norge. I 2016 ble det tatt 3,1 tonn hasj, og det har aldri blitt beslaglagt mer enn i 2016. Særlig store beslag ble gjort første halvår i fjor. Heroin har en motsatt utvikling. Antallet beslag er redusert gradvis siden 2010. Beslagsmengden på 13 kilo i 2016, er et av de laveste det siste tiåret.

Færre saker, men flere stofftyper

Statistikken viser at det har vært færre narkotikasaker i norsk politi de siste to årene. Dette kan skyldes naturlige variasjoner, men utviklingen over tid kan gjenspeile endringer i innførselspress eller tilgjengelighet. Tallene kan også reflektere politiets og tollvesenets aktiviteter.

Samtidig som det er færre saker, øker også kompleksiteten i hver enkelt sak. Vi ser ofte flere stofftyper i et og samme beslag, og antall stoffer på narkotikamarkedet er doblet på ti år.

  • Narkotika og rusmidler