Drapsoversikt 2016 (PDF)

To av drapene i 2016 har to ofre, med én gjerningsperson. Disse sakene er fra Kirkenes i august og fra Kristiansand i desember.

Sju av ofrene var partner eller ekspartner til gjerningspersonen, og tre av disse parene var begge etnisk norske. I ytterligere seks saker var det annen familiær tilknytning mellom offer og gjerningsperson.

- Den store andelen partnerdrap bekymrer oss, og forskning viser at det ofte har vært utøvd vold forut for drapet. Det er helt avgjørende at ofre for vold i nære relasjoner tør å si ifra. Dette må både politiet og andre i det offentlige jobbe videre med, sier Vibeke Schei Syversen, leder for Voldsseksjonen på Kripos.

72 % av drapene ble begått i privat hjem, og kniv er benyttet som våpen i over halvparten av sakene.

Ni av ti gjerningspersoner var menn, mens 59 % av ofrene var menn

Det foreligger siktelse i samtlige drapssaker fra 2016. Kripos' drapsoversikt gjelder kun forsettlig og overlagt drap (§ 233 og § 275 etter innføring av ny straffelov 1.7.2015).

  • Drap