Fra en av brukerprofilene Kripos mistenker at de siktede står bak, er det tilbudt fentanyl for salg. Analyser viser at stoffet er Furanylfentanyl, et syntetisk og svært potent stoff. Vi er kjent med at Furanylfentanyl har ført til overdosedødsfall i Norge og vil på det sterkeste advare mot å kjøpe og bruke det.

- Det er tatt beslag i små mengder, men det kan gi mange doser og er svært farlig, sier Elisabeth Drange, senioringeniør i Kripos' seksjon for narkotikaanalyse.

Furanylfentanyl er et syntetisk opioid, brukt som medisinsk narkosemiddel, og er tjue til femti ganger sterkere enn heroin. Svært små mengder kan gi flere tusen doser, som hver utgjør en risiko for de som bruker det. Stoffet omsettes både i pulver og i flytende form, blant annet på nesesprayflasker.

Ved salg på det mørke nettet skjer kommunikasjonen mellom kjøper og selger kryptert, noe som gjør etterforskningen vanskeligere. Politiet har likevel verktøy og muligheter til å identifisere de involverte. Betalingen skjer hovedsakelig med kryptovalutaen Bitcoin, og narkotikaen blir distribuert til kjøperne gjennom ordinær postgang.

- På bakgrunn av etterforskningen har vi grunn til å tro at Furanylfentanyl er spredd i rusmiljøer i Norge. I og med at salget har foregått på nett, kan det også ha nådd personer som ikke er tilknyttet noe etablert rusmiljø, både i Norge og utenlands, sier politiadvokat i Kripos, Ole Kristian Bjørge.

Den ene siktede ble pågrepet i Hordaland i februar og sitter i varetekt. Etterforskningen vil fremover ta sikte på kartlegge mengdene og omfanget av narkotikavirksomheten.

Kripos har de siste årene etterforsket flere saker som handler om kjøp og salg på det mørke nettet. I et av sakskompleksene ble det tatt ut tiltaler mot tre menn.