Alle kan trenge en kjernekar
FotoREDINK Foto: Jimmy Linus

Gjennom videoer og andre poster på sosiale medier tok Kripos fram igjen  "Kjernekar"-budskapet våren 2017, og russen var selv med på kampanjen. I en video forteller fire 2017-russ en historie som har skjedd med en russ før dem.

Gjennom flere rapporter har Kripos dokumentert at de fleste voldtekter skjer på fest. I 2015 var 39 % av alle voldtekter festrelaterte. Både gjerningspersonen og fornærmede er ofte påvirket av rus.

Vi oppfordrer russen til å ta ansvar og til å passe på hverandre. Det er ingen som vil at venner skal bli utsatt for vold eller overgrep.

Vi oppfordrer til å ta kontakt med overgrepsmottak eller lege om man tror man er utsatt for et overgrep. Vi vil at alle anmelder så raskt som mulig. Slik kan vi best sikre spor og kartlegge fakta. Venter man lenge blir det vanskeligere å oppklare saken.

Alle har et ansvar - til å følge med, til å bry seg og til å si ifra. Unngå at vennene dine gjør eller blir utsatt for noe som vil prege dem i mange år fremover. Følg med. Sett grenser for deg selv. Vær en kjernekar.