A-krimsenter
Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie sto for den offisielle åpningen av A-krimsenteret i Tønsberg. F.v: Ordfører i Tønsberg Petter Berg, arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie, avdelingsdirektør May Snedsbøl i NAV Kontroll, regiondirektør Arve Semb Christophersen i Arbeidstilsynet region sør, regiondirektør Cecilie Solum i Skatt sør og visepolitimester Steinar Kaasa i Sør-Øst politidistrikt.
FotoAnders Hedemann

Etatene har samarbeidet fra før, men er nå klare til å ta plass under samme tak. Senteret har 20 kontorplasser, men det er mange flere som vil være tilknyttet senteret fra hver etat. Med åpningen i Tønsberg skal samarbeidet videreutvikles og forsterkes.

Medarbeiderne skal sitte sammen, planlegge aksjoner og løse sakene sammen. Samlokaliseringen skal gjøre etatene mer samordnet og koordinert.

Omfattende og sammensatt

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie klippet snoren til lokalene ved Skatt sør i Tønsberg.

‒ Utfordringer med svart arbeid, skattesvindel og brudd på arbeidsmiljøloven er ikke nytt. Men de senere årene har arbeidslivskriminaliteten blitt mer omfattende, grovere og mer sammensatt. Skal vi lykkes med å bekjempe arbeidslivskriminalitet må etatene jobbe tett sammen. Vi må utnytte hele spekteret av ressurser som politi, NAV Kontroll, skattemyndighetene, Arbeidstilsynet og skatteoppkreverne rår over, sa Haugli.

Samarbeidet mellom etatene i de tre fylkene ble etablert allerede i 2015, og kan vise til gode resultater. Hauglie trakk frem den innsatsen som gjøres på landsbasis, i de totalt syv a-krimsentrene som nå er på plass.

‒ Om lag 94 kriminelle aktører ble satt ut av spill som følge av disse felles kontrollene. I deres region, Buskerud, Vestfold og Telemark, har det vært et organisert tverretatlig samarbeid siden 2015. Resultatene er gode, sa statsråden.

I fjor ble 20 kriminelle aktører satt ut av spill i regionen.

Operative grupper i hvert fylke

Det er etablert operative grupper i Buskerud, Vestfold og Telemark, som skal være ute på veien hver uke. Operativ gruppe i Vestfold skal sitte på a-krimsenteret, mens de operative gruppene i Buskerud og Telemark vil ha en tett tilknytning.

Visepolitimester Steinar Kaasa i Sør-Øst politidistrikt understreket betydningen av det forebyggende arbeidet som gjøres ut mot næringsliv og befolkningen.

‒ Vi er dønn avhengig av samarbeid, også med næringslivet. Det er viktig å jobbe forebyggende og kunnskapsbasert. Sammen får vi nå en plattform å jobbe ut fra, slik at vi i mye større grad kan målrette virksomheten vår. Vi skal følge pengestrømmene og gå over landegrenser. Dette må vi gjøre på en proff måte fra a til å, sa Steinar Kaasa.

75 000 virksomheter

De tre fylkene utgjør et stort nedslagsfelt, med totalt 75 000 virksomheter.

‒ Vi har en stor jobb foran oss som vi ikke skal ta lett på. Samlet skal vi gi tydelige reaksjoner mot de useriøse. Vi ser arbeidere som har lav lønn, altfor lange arbeidsdager, og mange sikres dårlig i høyden, sa Arve Semb Christophersen, regiondirektør i region sør i Arbeidstilsynet.

Avdelingsdirektør May Snedsbøl i NAV Kontroll var opptatt av at det skal betale seg å bryte tilliten som ligger til grunn for velferdssystemet vårt.

‒ Denne typen kriminalitet, for eksempel trygdesvindel, er en trussel mot velferdssamfunnet. Våre ordninger er basert på tillit. Derfor er det veldig viktig for oss at det blir avdekket når denne tilliten brytes, sa Snedsbøl.

Regiondirektør Cecilie Solum i Skatt sør har høye forhåpninger til senteret.

‒ Vi er inne i en ny æra, og vi skal virkelig levere. Vi får en flyvende start ved at samarbeidet allerede er godt i gang. Oppdraget vårt er å videreføre og forsterke dette gode arbeidet, poengterte Solum.