De siste årene har det tverretatlige samarbeidet i Tromsø sett en jevn aktivitet i Tromsøområdet knyttet til omreisende håndverkere. Arbeidstilsynet har ved flere anledninger vedtatt stans i arbeidet på flere privatadresser i byen og Skatteetaten har sikret forfalte skatte- og avgiftskrav.

I 2015 startet Politiet, Skatteetaten, Tollvesenet, Arbeidstilsynet og Statens vegvesen et formelt samarbeid som har til hensikt å bekjempe arbeidslivskriminalitet. Samarbeidet består blant annet av økt kontrollvirksomhet og tettere samhandling. Hensikten er å komme de useriøse aktørene i markedet til livs.

De aktørene som driver seriøst er selvsagt velkommen til å fortsette sin virksomhet.

Ber publikum om hjelp

Politiet ønsker tips dersom potensielle kunder blir oppsøkt av useriøse håndverkere, eller dersom publikum ser at slikt arbeid pågår i sitt nærområde. Har du opplysninger knyttet til useriøse håndverkere, ta i så fall kontakt med politiets operasjonssentral på telefon 02800.

Dette kjennetegner useriøse omreisende håndverkere:

  • Driver oppsøkende virksomhet og tilbyr sine tjenester på døra
  • Fremstår som seriøse foretak med organisasjonsnummer
  • Jobber svart og krever gjerne kontant betaling
  • Ønsker gjerne forskudds- og eller delbetaling
  • Forsvinner like fort som de kommer
  • Kan oppføre seg truende mot kunder/publikum
  • Råd og forebygging
  • Kriminalitet