Astrid Elisabeth Nilsen (43) er cand. jur. og har videreutdanning i bekjempelse av fiskerikriminalitet og ledelse og organisasjonsutvikling. Hun har tidligere arbeidserfaring som blant annet konsulent ved Narvik trygdekontor, studieveileder ved Det juridiske fakultet i Tromsø, politifullmektig og senere politiadvokat ved Midtre Hålogaland politidistrikt, politiadvokat ved Troms politidistrikt, og fra 2009 har hun vært politiinspektør og driftsenhetsleder ved driftsenhet for Forvaltning i Troms politidistrikt.

  • Nærpolitireform