- Det er mange måter å styrke samvirket mellom nødetatene på, og her på Albertmyra ligger det til rette for et godt samspill, innledet politimester Tone Vangen sin velkomsthilsen til de fremmøtte ved markeringen av åpninga av SAMLOK Nord. Samlokalisering er et viktig tiltak for å forbedre samhandlingen mellom nødetatene, og dermed også beredskapen regionalt. For politiet markerte åpningen også at Nordland politidistrikt har fått en større operasjonssentral, som dekker hele politidistriktet. 

Justisministeren roste lokalt initiativ i Bodø

-Erfaringene fra Drammen viser at det er store gevinster ved samlokalisering, spesielt ved store og alvorlige hendelser der alle nødetatene er involvert, sa justisminister Per-Willy Amundsen i sin tale. -Å være på samme sted gjør at man utveksler kompetanse, deler erfaringer og videreutvikler samvirket på operativt nivå. Stortinget har besluttet at nødmeldetjenestene for politiet og brann skal samlokaliseres. I Bodø har man tatt dette ett skritt lenger, der også AMK (helse) sin nødmeldetjenestene inngår. Justisministeren trakk fram det spesielle ved Bodø, nemlig at samlokaliseringen har kommet til etter lokalt initiativ. -Her viser man vei, i retning fremover, avsluttet justisministeren. 

Takket for innsatsen - og tålmodigheten

På markeringen gratulerte politidirektør Odd Reidar Humlegård nødetatene og takket for innsatsen som er lagt ned for å få til samlokaliseringen. I løpet av 2017/2018 skal politiet etablere en felles operasjonssentral i hvert av de 12 nye politidistriktene. Halvparten av de nye operasjonssentralene er nå på plass. I løpet av våren 2018 vil vi ha fem nye operasjonssentraler der politiet og brann er samlokalisert, i Bodø inngår også i samlokaliseringen. Det jobbes videre med å samlokalisere nødmeldetjenestene i flere distrikt, men dette er lenger fram i tid, blant annet på grunn av utfordringer knyttet til bygningsmassen og økonomi.

Statsråd Per-Willy Amundsen står og holder åpningstale
Statsråd Per-Willy Amundsen åpnet SAMLOK Nord
  • Nærpolitireform