Den overordnede organisasjonsmodellen fastslår hvilke felles funksjonelle driftsenheter hvert politidistrikt skal ha og berører ikke inndelingen av geografiske driftsenheter.

- Vi er veldig glad for at vi har fått en beslutning, noe vi har jobbet lenge med. Beslutningen er avgjørende for å komme videre i nærpolitireformen, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård.

Overordnet organisasjonsmodell skal sikre enhetlig organisering i de nye politidistriktene, og bidra til at det enkelte nye politidistrikt standardiseres i større grad enn i dag. Organisasjonsmodellen skal understøtte oppgaveløsning og ledelse i politiet, og legge til rette for at politiets samfunnsoppdrag kan løses på en god måte.

 

Resultat

Den endelige beslutningen innebærer to alternative modeller, men med mulighet for tilpasninger ved enighet lokalt og innen 15. mars.

- Dette er en god beslutning som tar hensyn til forskjellene i politi-Norge ved at de gir en ytterligere mulighet for tilpasninger lokalt, sier Humlegård.

Les mer om beslutningen på regjeringen.no

  • Nærpolitireform