Nå starter for alvoret jobben i politidistriktene med å legge til rette for ny geografisk struktur i distriktene. De 12 politimestrene har eget ansvar for å gjøre dette i nær dialog med kommunene. Målet er å gi mer lokal politikraft, mer forebygging, og en likere tjeneste med bedre kvalitet.

 

Foregangsmodell i Midt-Norge

Lensmann Marit Stigen i Malvik og Stjørdalen har allerede gjennomført flere lokale utviklingstiltak i nærpolitireformen. På et pressemøte i Politidirektoratet fredag 24. juni sa hun dette:

-Kompleksiteten i oppgaver og samfunnets utvikling medførte at vi måtte videreutvikle oss. Vi ønsket mer synlig politi med riktig kompetanse ute blant folk. Derfor omorganiserte vi oss, sa lensmann Marit Stigen ??Husene? var ikke lenger en faktor for å skape trygghet, men samarbeidet med de lokale aktører var viktigere å videreutvikle. Resultatet ble å samlokalisere lensmenn og kommune i Meråker og Frosta. Gjennom disse grepene fikk vi omformet husleie til politiansatte, og fikk samlet fagmiljøene. Nærheten til publikum ble ikke "huset" lensmannskontoret representerte, men ble kunnskap og politiressurs benyttet i bygd og by.

 

Fremdriftsplan for lokale strukturendringer

Innen 15. oktober må politimesteren ha sitt forslag til tjenesteenhetsstruktur og geografiske driftsenheter klart. I forkant av dette, skal berørte kommuner og tjenestemannsorganisasjoner ha vært involvert i å utforme forslaget.Forslaget sendes ut til kommunene for uttalelser, og de har seks uker på å komme med en uttalelse. Fristen for uttalelser fra lokale interessenter er 1. desember.Deretter kan politimesteren bruke to uker på å behandle uttalelsene og sende sin tilråding til Politidirektoratet. Fristen for å sende tilrådningen er 15. desember.Politidirektoratet har fire uker på å behandle tilrådningen fra politimestrene. En beslutning av tjenesteenhetsstrukturen fattes av Politidirektoratet innen 15. januar 2017Kommunene er gitt klageadgang til Justis- og beredskapsdepartementet (JD). Klageperioden er på åtte uker, og det kan klages dersom kvalitetskrav og prosesskrav ikke oppfyllesPolitidirektoratet har to uker på å vurdere klagesakene, før de eventuelt oversendes til JD med frist 1. april 2017Justis- og beredskapsdepartementet legger opp til en effektiv behandling av eventuelle klagesaker

 

Politidirektøren har forventninger til kommuner og politimestre

- Det er nå dette arbeidet begynner. Og jeg har gitt politimestrene beskjed om å ha god dialog og involvering med kommunene underveis, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård

 

  • Nærpolitireform