I dag har Kongen i statsråd utnevnt topplederne i 10 av landets 12 nye politidistrikter. Det har vært klart en stund at politimesterne i Oslo og Troms politidistrikter vil fortsette i sine embeter.

- Jeg er veldig fornøyd med å ha på plass samtlige av landets 12 nye politimestere. Dette er ledere med tung faglig kompetanse, solid og variert erfaring og meget høy motivasjon for å skape et bedre politi. Jeg ser fram til å lede norsk politi sammen med disse 12, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård.

De 12 politimesterne vil sammen med særorgansjefene og Politidirektoratets ledergruppe, utgjøre den nye nasjonale politiledelsen fra 2016.

Se hele listen over politimestere og presentasjon av de, nedenfor

 

- De aller beste vi har

Humlegård understreker at de nye politimesterne har tatt på seg et svært viktig, spennende og krevende oppdrag. I tillegg til å lede et stort nytt politidistrikt gjennom en krevende omstillingsperiode, skal de sitte rundt bordet når politiets nasjonale prioriteringer og veivalg skal tas. Han sier det er naturlig at mange av de beste kandidatene var å finne blant dagens politimestere.

- Politimesterne som i dag er utnevnt av kongen i statsråd har vært gjennom en omfattende prosess med både tester og intervjuer i flere runder. De har overbevist oss om at de er de aller beste vi har til å lede landets nye politidistrikter, sier Odd Reidar Humlegård.

 

Omfattende prosess

Stillingene ble annonsert i slutten av juni. Politidirektoratet har hatt ansvaret for å gjennomføre rekrutteringsprosessen, og komme med en tilrådning til Justisdepartementet.

- Jeg kan med trygghet si at vi har gjort en grundig og omfattende innsats for å sikre at vi har hatt de beste mulige kandidatene å velge mellom. Jeg er meget godt fornøyd med det laget som nå skal lede og utvikle norsk politi i årene framover, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård.

 

Disse leder Norges 12 nye politidistrikter (1. januar 2016)

Finnmark politidistrikt, Ellen Katrine Hætta (45)

Troms politidistrikt, Ole Sæverud (44)*

Nordland politidistrikt, Tone Elisabeth Vangen (49)

Trøndelag politidistrikt, Nils Kristian Moe (51)

Møre og Romsdal politidistrikt, Ingar Olav Bøen (56)

Vest politidistrikt, Kaare Songstad (49)

Sør-Vest politidistrikt, Hans Vik (52)

Agder politidistrikt, Kirsten Marie Lindeberg (62)

Sør-Øst politidistrikt, Christine Fossen (53)

Oslo politidistrikt, Hans Sverre Sjøvold (58)*

Øst politidistrikt, Jon Steven Hasseldal (45)

Innlandet politidistrikt, Johan Brekke (56)

*Utnevnt tidligere. Fortsetter i sine embeter.

  • Nærpolitireform