-Jeg er veldig glad for at vi nå har fått på plass nye visepolitimestere. Samtlige har tung faglig kompetanse og er motiverte for å levere resultater i eget distrikt. Det er også svært gledelig at nesten halvparten er kvinner, sier Politidirektør Odd Reidar Humlegård.

Les mer på Justis- og beredskapsdepartementets hjemmeside

  • Nærpolitireform