- Vi har gjort en konkret vurdering internt i politidistriktet, blant annet basert på vurderingene til PST. Politiet vil fortløpende vurdere om det er behov for ytterligere tiltak, men slik vi vurderer det nå kommer vi til å ha samme tilnærming til bevæpning som vi har hatt. Det er også anbefalingen vi har fått fra Politidirektoratet, sier konstituert politimester i Agder politidistrikt, Magnus Andreassen.

Politiet i de største byene og ved Oslo lufthavn Gardermoen fortsetter den midlertidige bevæpningen, i lys av hendelsene i Stockholm og Oslo. Samtidig opprettholder politiet en økt tilstedeværelse.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) foretar kontinuerlige vurderinger av trusselbildet i Norge, og endret søndag vurderingen av et forsøk på terrorangrep mot Norge fra mulig til sannsynlig.

Mandag formiddag var alle landets politimestere og aktuelle særorgansjefer i telefonmøte med Politidirektoratet for å diskutere situasjonen.

- Politidirektoratet mener at de tiltakene som ble iverksatt fredag kompenserer for det forhøyede trusselnivået som PST nå har satt. I Agder politidistrikt er vi komfortable med det, samtidig som vi i likhet med mange andre politidistrikt legger opp til økt patruljering og høynet årvåkenhet hos våre patruljer, sier Magnus Andreassen.

- For politiet det det svært viktig å understreke at vi gjør det vi kan for å beskytte befolkningen, samt forebygge og forhindre eventuelle hendelser. Alle deler av politiet følger situasjonen svært nøye, og vi har god intern koordinering. Vi oppfordrer publikum til å være årvåkne og følge med på omgivelsene. Dersom det skulle være en situasjon eller personer de reagerer på, så oppfordrer vi til å varsle oss på telefon 02800, slik at vi kan sjekke ut situasjonen, sier Andreassen.