Politistudenter i uniform ute i gaten i Bodø
KLAR FOR ETATEN: Stolte og klare for en av velferdsstatens viktigste yrker. Foto: Kristin Svorte.

Avdelingsleder i Bodø, Johnny Steinbakk, dristet seg til å si at PHS har vært i forkant av dagens politireform. Han mener organiseringen av PHS sin bachelorutdanning har fellestrekk med organisering av nye politidistrikt. Selv feirer avdelingen i nord 20-årsjubileum i 2017.

- Vi har fem hovedområder som ligner organiseringen av funksjonelle driftsenheter, samt avdeling Bodø og Stavern som GDE – geografiske driftsenheter. Kanskje var det på PHS at Politidirektoratet, og assisterende politidirektør fikk inspirasjon for denne modellen, sa han i sin tale i Stormen konserthus torsdag.

Politistudentene oppstilt på skoleplassen i Stavern.
Avslutning Politihøgskolen 2017. Stavern

Stolthet, ettertanke og perspektiver preget talene som ble holdt gjennom de respektive avslutningene.

- I dag er det vår tur til å gjøre stas på dere. Det er deres tur til å nyte oppmerksomheten og å få lov til å være midtpunkt. Det beste av alt: dere slipper å notere. Dere slipper å forsvare hva dere har hørt i dag, på en eksamen, sa avdelingsleder i Stavern, Per-Ludvik Kjendlie, til stor begeistring fra studentene.

Tallenes tale

Den formelle og høytidelige rammen av gjester på avslutningene var blant annet justis – og beredskapsminister Per-Willy Amundsen, politidirektør Odd Reidar Humlegård og ordfører i Oslo, Marianne Borgen. Alle var opptatte av å fortelle at de avtroppende studentene kommer inn i et politi som er i en spennende endringsprosess.

Justis – og beredskapsminister Amundsen fortalte om historisk høy bemanning i politiet og garanterte også for jobb da han fra talerstolen sa at ved utgangen av 2017 skal alle nyutdannede fra Politihøgskolen 2017 være i jobb i etaten.

- Norsk politi trenger dere, både nå og i fremtiden, sa han.

Ta norsk politi inn i fremtiden

Politidirektør Odd Reidar Humlegård snakket om den digitale hverdagen som de nyutdannede nå står overfor.

- Internasjonalisering, teknologiutvikling og et økt mangfold i samfunnet setter nye krav til politiet i årene som kommer. Samfunnet vi skal tjene og kriminaliteten har endret seg dramatisk siden jeg gikk ut av Politiskolen i 1984. Da fikk vi for øvrig vitnemålet sendt i postkassa. Den gangen var det skapsprengerne som utgjorde den alvorligste vinningskriminaliteten. Nå er det slik at man sitter i Australia, og har aldri vært i Norge og skal aldri være i Norge, men tømmer kontoen vår og stjeler ID'en vår mens vi ligger og sover. Det er noe som krever en annen arbeidsform enn det det har gjort til nå.

- Dere skal ta norsk politi inn i fremtiden og de neste 30-35 årene medvirke til at vi får et bedre politi, sa han.

Studiemiljøprisen

Studiemiljøprisen i Bodø var det hele 17 studenter som fikk. De mottok prisen for sitt arbeid som læringsassistenter i juridiske emner for B1-studentene. Tonje Margrethe Andreassen stod i spissen for initiativet. I Stavern gikk prisen til Joakim Skaug for at han hadde satt i gang en løpegruppe på frivillig initiativ.

I Oslo ble den ble overrukket til en gruppe studenter som har stått bak et av tidenes største studentarrangementer, nemlig PHS Games. Peter Levi Skogvang mottok prisen på vegne av komiteen.

Prisen for beste student gikk i år til Pia Sørli som til slutt endte opp med 10 A-er og 5 B-er på vitnemålet.

Fire politistudenter oppstilt med vitnemålet i hånden.
Avslutning Politihøgskolen 2017. Oslo
Politistudenter i trapp, jubler, med vitnemål i hånden.
Avslutning Politihøgskolen 2017. Oslo.
Politistudenter i salen - fotografert ovenfra.
Avslutning Politihøgskolen 2017. Oslo.
Rektor ved Politihøgskolen Nina Skarpenes og Politidirektør Odd Reidar Humlegård står på scenen og tar imot en student
Rektor ved Politihøgskolen Nina Skarpenes og Politidirektør Odd Reidar Humlegård. Avslutning Politihøgskolen 2017.
Studenter i uniform går mot kamera med vitnemålet i hånden.
Avslutning Politihøgskolen 2017. Oslo.
Politihøgskolestudenter i uniform.
Avslutning Politihøgskolen 2017. Oslo.