De nasjonale bistandsressursene er plassert i Oslo, fordi de fleste trusselutsatte objekter ligger i Oslo og fordi de nasjonale bistandsressursene her gjør seg viktig oppdragserfaring gjennom daglig tjeneste. Samtlige politimestre og Sysselmannen på Svalbard har lik tilgang på disse ressursene, døgnet rundt, hele året.

Samlokalisering

I rapporten fra 22. juli kommisjonen er det poengtert at politiet må jobbe smartere og utnytte ressursene bedre. I Stortingsmelding 21 sier politikerne at de nasjonale bistandsressursene skal ha lokaler og treningsfasiliteter som gjør at beredskapsevnen blir maksimalt utnyttet. Vårt mål er at 90 prosent av personellet i tjeneste skal kunne være klare for utrykning innen 15 minutter, og at antall effektive treningstimer skal utgjøre 90 prosent av all tid brukt på trening, herunder transport til og fra.

Dagens spredte beliggenhet medfører at verdifull tid blir brukt på transport til og fra treningsanlegg. I tillegg må vi vente på forsvarets helikoptre, som har krav på seg til å være klar innen en time. - I tillegg kommer tiden forsvaret bruker på å fly til oss.

Nå er det vedtatt at politiet får egne helikoptre med transportkapasitet. Men, - skal vi kunne leve opp til forventningene som er satt, må vi også få et beredskapssenter hvor alle enhetene er samlet, hvor alt utstyr er under samme tak, og med tilfredsstillende treningsfasiliteter. De nasjonale bistandsressursene må kunne slippe det de har i hendene og gå til ventende helikopter eller kjøretøy. Slik sikrer vi at mannskapene er klare til utrykning så raskt som mulig.

Bekymringer for støy

Vi registrerer at det er bekymringer for om aktivitetene på beredskapssenteret vil bli en støyplage for naboer, og at det stilles spørsmål fra enkelte politikere om Taralrud er riktig sted. Støynivået fra skyting og helikoptervirksomhet er ikke høyere enn normerte verdier. Vi søker heller ikke dispensasjon fra gjeldende støykrav, men strekker oss likevel langt for å redusere støyen ytterligere. Samtidig ber vi om forståelse for at god beredskap medfører noen ulemper, på samme måte som legehelikopter og luftambulanse belaster sine nærområder.

Med sin nærhet til Oslo, er plasseringen på Taralrud ideell for å redusere responstid dersom det kommer en ny terrorhandling

Tid er liv

Det er ingen tegn på at alvorlig kriminalitet vil avta i årene fremover. Etterspørselen etter politibeskyttelse vil være økende. Responstiden for de nasjonale bistandsressursene vil være direkte avgjørende for å redde menneskeliv. Vi håper våre politikere holder fast kurs og sørger for at breredskapssenteret kommer på plass med alle planlagte fasiliteter, innendørs og utendørs treningsanlegg og egen helikopterbase. Vi har ingen tid å miste. Tid er liv.