Han mener derfor det er viktig at politiet benytter PU som kompetanseorgan.

- Vi i PU har ingen påtalemyndighet, men det har distriktene. Her er det derfor viktig at politijuristene kjenner til hvilke verktøy de har tilgjengelig i utlendingssporet, forteller Frantsvold.

Politiadvokat i PU, Anne-Karin Storhaug, trekker særlig frem viktigheten av at politijurister i distriktene kjenner til hvilke muligheter man har i forvaltningssporet.

- I forvaltningssporet opprettes utvisningssak, og innreiseforbud ilegges, rett identitet avklares og vedkommende uttransporteres, forklarer hun.

Politiadvokaten mener derfor dette er et eksempel som viser viktigheten av at politijurister kjenner godt til begge sporene.

- Problematikk rundt ID er også et omfattende område, og vi ser at falsk ID er en sentral faktor som muliggjør en rekke straffbare handlinger. I slike saker er det helt sentralt med kompetanse både når det gjelder forvaltningssporet og straffesporet, forteller hun.

- Tør å bevege seg inn i feltet

Politiadvokat hos Møre og Romsdal politidistrikt i Ålesund, Mathias Häber, sier han opplever at det har vært et fokus på å øke kompetansen på utlendingsfeltet de siste årene.

- Jeg tror dette har gjort at den enkelte i større grad både tør og evner å bevege seg inn i feltet. Viktige faktorer her er kunnskap og trygghet i alle ledd, sakene innebærer ofte et visst tidspress og krever godt samspill, sier han.

Sidsel Tunestveit er politiadvokat i Sør-Vest politidistrikt i Haugesund, og er enig i at oppmerksomheten rundt feltet har økt de siste årene.

- Jeg ser en stor forskjell til det bedre fra i dag sammenlignet med fem år siden, sier hun.

Tunestveit mener samtidig at utlendingsfeltet er noe nedprioritert som fag ved Politihøgskolen, men tror at PU har demmet opp for noen av de negative konsekvensene av dette.

- Forsømt område

Politiadvokat Torgeir Kvitvik hos Nordland politidistrikt i Narvik ser også noen av de samme utviklingstrekkene.

- Min personlige oppfatning er vel at utlendingsfeltet har vært et litt forsømt område, hvor det er bedring men fortsatt mye å gå på, sier han.

Han understreker at det ikke bare er politiadvokater som har nytte av PU som kompetanseorgan, men også operativt personell som påtreffer utlendinger.