Information in English at the end of this article

Registrer din søknad elektronisk senest 31. august

Hvis du registrerer søknaden din i søknadsportalen før 1. september og samtidig fyller dagens krav for permanent oppholdstillatelse (inkluderert kravet om oppholdstid), vil de nye kravene likevel ikke gjelde for deg. Du kan dermed velge første ledige time for oppmøte hos politiet, også om denne er etter 1. september.

Registrerer du søknaden etter 1. september gjelder nye krav

Dersom du registrerer søknaden i søknadsportalen den 1. september (eller senere), gjelder de nye kravene for deg.

Kravet gjelder bare søknader om permanent oppholdstillatelse

Det nye kravet om at du må ha hatt egen inntekt og ikke har mottatt sosialhjelp de siste 12 månedene gjelder bare for deg hvis du skal søke om permanent oppholdstillatelse, ikke hvis du skal søke om å fornye oppholdstillatelsen din.

Les mer om de nye kravene på UDIs nettside.

 

New requirement for you who are applying for a permanent residence permit

On 1 September there are new requirements for those applying for a permanent residence permit, the requirements are to ensure that you are able to support yourself.

If you register your application in the Application Portal Norway before 1 September and meet the requirements for permanent residence permit (including the requirement for residence period) within 31 August, the new requirements will not apply to you. Afterwards you choose the earliest available appointment in the police, even if this is after 1 September.

You can read more about the new requirements on UDIs web-page.