Våpensøknader / våpenforvaltning

Alle saker som tidligere ble behandlet ved Indre Østfold politistasjon (Askim) behandles fra 1. september 2017 av Follo politistasjon (Ski).

Førerkort / kjøreseddel / brukthandel

Alle saker som tidligere ble behandlet ved Indre Østfold politistasjon (Askim) og Follo politistasjon (Ski) behandles fra 1. september 2017 av Forvaltningsseksjonen i Råde.

Utlendingsforvaltning

Alle saker som tidligere ble behandlet ved Indre Østfold politistasjon (Askim) behandles fra 1. september 2017 av Follo politistasjon (Ski).

Hvilke forvaltningsoppgaver blir igjen i Askim (Indre Østfold politistasjon)?

Utstedelse av pass

Hvilke forvaltningsoppgaver blir igjen i Ski (Follo politistasjon)?

Utstedelse av pass, utlendingsforvaltning, våpensøknader, våpenforvaltning

Forvaltningsseksjonen i Råde:

Utstedelse av pass, våpensøknader /våpenforvaltning, førerkort, kjøreseddel, brukthandel.

Åpningstider og kontaktinformasjon

Åpningstider og annen informasjon finnes på www.politiet.no. Under meny-valget "tjenester" finner du aktuelt forvaltningsområde. Du kan deretter taste inn ditt postnummer for å finne nærmeste forvaltningsenhet.