Brannvesenet sørget for slukkearbeid og skadebegrensning på øvrig bygningsmasse på eiendommen. Politiet har startet arbeidet med å finne brannårsaken, med tekniske undersøkelser og avhør av vitner.

I forbindelse med brannen ønsker politiet å komme i kontakt med vitner som ikke er avhørt allerede, disse bes kontakte politiet på telefon 02800. Blant annet skal det være observert 3 personer på sykkel i det aktuelle tidsrommet, disse kan ha verdifulle opplysninger i saken.