Øvelsen avholdes i Hægebostad og omhandler ulykke i Hægebostadtunnelen (jernbane)

- Deltakende aktører er politi, brann, helse, sivilforsvaret, fylkesmannen, FORF (frivillige organisasjoner), kommunene Hægebostad og Audnedal, samt Bane Nor og NSB persontog. I tillegg er Gimlekollen mediehøgskole med, med rundt 30 elever, sier politioverbetjent og beredskapsplanlegger i Agder politidistrikt, Rune Lindtveit.

Øvelsens hovedformål er å øve samvirke mellom alle deltakende aktører på og i tilknytning til skadestedet. I tillegg har hver av etatene satt egne spesifikke øvingsmål.

- Jernbanen vil bli stengt i perioden vi øver, og det vil bli kjørt inn et eget tog i tunnelen med rollespillere. Det vil i alt bli rundt 100 rollespillere i forbindelse med øvelsen, sier Lindtveit.

Et av øvingsmålene som er satt opp for øvelsen er EPS, evakuert og pårørendesenter. Dette vil ha et særskilt fokus under øvelsen.

Samarbeid mellom politi og kommunene, spesielt opp mot EPS, er også et eget fokusområde.

- For Bane Nor er dette en nasjonal øvelse. Vi er i alle fall veldig glad for å kunne bruke deres nasjonale øvelse som vår lokale redningsøvelse, sier Lindtveit.

Bane Nor har hatt fokus på jernbanetunneler de siste par årene og har sammen med samarbeidsaktører og nødetater utarbeidet ros-analyse på disse.

For ytterligere opplysninger om øvelsen kan politioverbetjent og beredskapsplanlegger Rune Lindtveit kontaktes på telefonnummer 404 43 0 78.