"Øvelse Hovedstad" er Heimevernets største øvelse på Østlandet i år med om lag 3000 soldater som deltar. Den holdes fra 11. til 18. september i regi av Oslo og Akershus heimevernsdistrikt 02.

Under øvelsen skal det blant annet trenes på objektsikring, overvåking og kontroll, samt bekjempningsoperasjoner.

Selve feltdelen av øvelsen starter torsdag 14. september, men allerede onsdag ettermiddag kan befolkningen merke at øvelsen er i gang. Som en del av markørspillet vil det bli brukt løsammunisjon og dermed kan det oppleves noe støy. Det skjer hovedsakelig i tilknytning til militære leire i Oslo og Akershus, som for eksempel Akershus festning, Lutvann, Linderud, Kolsås og Hauerseter. Noen objekter av mer sivil karakter vil også bli benyttet, blant annet i området Ulven og Skullerud.

Politiet deltar i deler av øvelsen, og er kjent med øvingsaktivitetene.

Det er viktig at politiet og Forsvaret får øve, slik at man er best mulig forberedt dersom det skulle oppstå en hendelse i framtiden.