For å ivareta sikkerheten i lufta og på bakken innfører Luftfartstilsynet fra i dag et generelt flyforbud i tre soner for all aktivitet som ikke er en del av arrangementet.

Flyforbudet er fastsatt 26. juni 2017 og finnes i Lovdata. Her finner man også koordinatene og tidspunktene for de midlertidige flyforbudssonene. En grafisk fremstilling av flyforbudssonene finner man også hos Luftfartstilsynet].

Flyforbudet gjelder

Forbudet retter seg til all sivil luftfart, inkludert modellfly og droner. Restriksjonen vil være fra bakken og opp til 10.000 fot. Det er mulig å søke særskilt tillatelse fra Vest Politidistrikt. Det er viktig å merke seg at dette flyforbudet også gjelder droner av typen 'leketøy'.

Flyforbudet gjelder ikke

Flyforbudet rammer ikke ordinær rutetrafikk ved Flesland da lufthavnen ligger utenfor flyforbudsonene. Det gjelder heller ikke flyging i forbindelse med militær-, ambulanse-, politi-, søke- og redningsoppdrag.

Konsekvenser ved brudd på flyforbudet

Brudd på dette flyforbudet straffes med bøter, inndragning av utstyr, samt eventuelt erstatningsansvar for skader forårsaket av slik bruk.