Operasjonssentralen i Trøndelag er den åttende i rekken av nye operasjonssentraler i Norge. Den nye sentralen blir større og mer profesjonell, med høyere bemanning og kompetanse enn før. For politiet i Trøndelag markerer åpningen at politidistriktet nå har fått en større og mer robust operasjonssentral, som dekker hele politidistriktet. Dette innebærer også at politiet etablerer en felles rednings- og kriseledelse for hele distriktet og at alle relevante IKT-systemer er oppgradert og tilpasset.

Operasjonssentralen er politidistriktets ledelses- og koordineringssentral for både

planlagt og hendelsesstyrt operativ virksomhet – i daglig drift og ved ekstraordinære hendelser og kriser.