Merethe Austgulen
Merethe Austgulen er ny leder for Politiets IKT-tjenester

Hun er sivilingeniør i datateknikk fra NTNU og har 20 års erfaring innen utvikling, forvaltning, drift og ledelse. Tidligere leder- og arbeidserfaring inkluderer COOP, Skatteetaten/Skatteetatens IT og Servicepartner og Accenture.

Austgulen tiltrer stillingen i januar 2018, og assisterende direktør i PIT Tormod Stien fungerer fram til hun begynner.

– Jeg er glad for at Merethe Austgulen har søkt og takket ja til denne viktige lederstillingen i politiet. Hun har lang og tung erfaring med leveranser av virksomhetskritiske IKT-tjenester, digitalisering, virksomhetsutvikling og endringsledelse som vil være nyttig for hele IKT-funksjonen i politiet framover, sier IKT-direktør i POD Cato Rindal.

– Å styrke vår evne til digitalisering og å ta i bruk ny teknologi og nye metoder er mål i politiets virksomhetsstrategi. Jeg er overbevist om at vi med denne ansettelsen har fått en meget god direktør til å lede videreutviklingen av PIT som en viktig leverandør i arbeidet med å skape et bedre og mer moderne politi, sier han.

Det var stor interesse for stillingen som PIT-direktør. 54 personer søkte, hvorav seks kvinner.