Bomben som er fra krigens dager er nå lagt i en grop på østsiden av halvøyen, i god avstand fra bebyggelsen. Det vil trolig høres et kraftig drønn når personell fra Forsvaret sprenger bomben.

Ingen av beboerne vil bli evakuert, men ingen kan bevege seg inne på det avstengte området på Vallø under spregningen.