Den nye ordningen innebærer at skadelidte selv må dokumentere skader og søke via et elektronisk søknadsskjema på nett, direkte til Landbruksdirektoratet.

Politiet skal ikke lenger ha oppgaver knyttet til den statlige erstatningsordningen for naturskader.

Ved spørsmål om naturskader kan du ta kontakt med:

Nettside: http://www.landbruksdirektoratet.no

Epost: postmottak@landbruksdirektoratet.no