• Tid: Mandag 16.10.17 kl. 13.00

  • Sted: Holbergsgate 17, Kristiansand

Regjeringen har tidligere besluttet at rådgivningskontorene for kriminalitetsutsatte skal overføres til politidistriktene. Målgruppen for tjenesten skal være ofre for integritetskrenkende kriminalitet. De skal tilbys psykososial støtte, oppfølging, informasjon og veiledning primært gjennom straffesaksprosessen. Der dette er nødvendig, skal Støttesenteret lose borgere til profesjonell hjelp både i kommunalt og statlig tjenesteapparat.

Effektmålene for virksomheten

  • at flere velger å anmelde forhold
  • at flere står gjennom hele prosessen fra anmeldelse til avgjort sak
  • at flere kommer seg raskere videre i livet
  • at antallet ofre som "faller utenfor samfunnet" reduseres

Program for åpningen

Åpning ved leder felles enhet for etterretning, forebygging og etterforskning i Agder politidistrikt, Gordon Petterson og varaordfører Kristiansand kommune, Jørgen Kristensen.

Reidar Vang og Rune Strømsvåg, rådgivere ved Støttesenter for kriminalitetsutsatte, forteller om arbeidet.

 

Velkommen!