Beboere på gårdsbrukene som ble evakuert fra området kan flytte tilbake og fritidsboliger i området under fjellpartiet kan tas i bruk igjen. Forbudet som gjaldt togtrafikk oppheves også slik at Rauma-banen kan gjenoppta normal trafikk.

Evakueringen ble iverksatt lørdag 14. oktober 2017 etter hjemmel i Politiloven § 27. Onsdag 18. oktober 2017 besluttet NVE å sette ned farenivået til gult farenivå.