Rapporten inneholder kommenterte tall fra politiets driftsstatistikk, STRASAK. Last den ned her.

Se også: Tall og fakta Anmeldt kriminalitet