Fem barn på rekke som synger med en dame som spiller gitar
Christine Sandtorv med barn åpnet jubileumskonferansen

Det sa Ida Melbo Øystese, visepolitimester i Vest Politidistrikt på åpningen av jubileumskonferansen til Statens Barnehus i Bergen i begynnelsen av november. Statens Barnehus i Bergen, er det første barnehuset i Norge og fylte 10 år 1. november.

Bare i Bergen har 3200 barn vært til avhør og terapeutisk behandling på 10 år. På disse 10 årene har både tilbudet og faget hatt en formidabel utvikling ved barnehusene, der de ansatte etterhvert har fått en unik spisskompetanse. Første året var 148 barn innom barnehuset i Bergen og i 2016 var det 599 barn.

Foregangssenter

Barnehuset i Bergen har vært et foregangssenter for de andre barnehusene i Norge. Norge er det eneste landet i verden der barnehusene hører direkte under politiet, så på mange måter har dette vært et nybrottsarbeid.

- Ved å være underlagt politiet kan vi på denne måten sikre at barna blir ivaretatt både rettslig og terapeutisk sett. Effekten av barnehus har også ført til bedre kvalitet i forbindelse med strafferettslig arbeid. Det er godt for de som jobber med straffesaken(avhører, etterforsker og jurist) å vite at barna blir ivaretatt etter de har gjort sin jobb, sier Kristin Konglevoll Fjell er daglig leder ved Barnhuset i Bergen.

Tverretatligsamarbeid

Overgrepsutsatte barn krever et tverretatlig samarbeid. Måten Barnehusene er satt opp på med på med leger, tannleger, spesialutdannet politi og ikke minst psykologer og terapeuter gjør det tverretatlige samarbeidet lettere, der Barnehuset er navet i det tverretatlige arbeidet. Barneombudet Anne Lindboe, var også på konferansen og påpekte nødvendigheten av barnehusene:

- Det er så viktig med barnehusene der utsatte barn kan få hjelp. Overgrep mot barn enten det gjelder vold eller seksuelt, kan gi store konsekvenser ikke minst for barnet selv, men det kan også gi store samfunnsmessige konsekvenser. Det er derfor kjempeviktig at de møtes av noen som kan ta godt vare på dem som de gjør på barnehusene.

Prioritert oppgave for politiet

Det har vært en kraftig økning i antall overgrepssaker mot barn, og særlig over nett.

Bekjempelse av denne typen kriminalitet er derfor styrket, styrket blant annet ved at politiet, herunder Kripos og Statens barnehus er gitt øremerkede midler gjennom statsbudsjettet.

- Dette er et høyt prioritert område i politiet, et av de aller høyeste prioriterte område vi har, og vi har fått øremerkede midler for å kunne jobbe mer aktivt på dette. Samtidig ser vi at økningen er høyere enn tilførselen vi har fått. Politiet er opptatt av å jobbe forebyggende på dette området. En ting er hva vi kan gjøre med saker hvor overgrep allerede har skjedd. Der skal vi gjøre en stor og god innsats. Men det aller viktigste er at ikke flere barn blir utsatt for denne type overgrep. Og det er noe vi som samfunn må jobbe felles om å bekjempe, sier avdelingsdirektør Kristin Kvigne i Politidirektoratet.

Se mer informasjon om barnehusene på statensbarnehus.no

 

Kort som forklarer barn hvordan de kan si ifra