Bjune mener å ha belegg for påstanden. Vi har erfaring fra bl.a. Andebu, Lardal, Hof og Tjøme kommune der lensmannskontorene ble lagt ned for noen år tilbake. Kommunen rapporterer om at de nå ser mer synlig politi til ulike tider på døgnet enn da lensmannskontoret bare var bemannet på dagtid.

Politiet er gjennom en brytningsperiode der vi tar nye metoder og teknologi i bruk. Dagens politipatrulje er en "rullende politistasjon" og patruljene i Vestfold har alle tatt i bruk metodikken som er kalt politiarbeid på stedet, som i praksis innebærer at patruljen starter straksetterforskning straks de er på et åsted, sier Bjune. I løpet av inneværende år vil vi begynne å se effekt av de seks prioriterte funksjoner i politireformen som skal fungere sammen i morgendagens politi. Politikontakter, politipatruljen og bedre etterretning er noen av disse elementene.

I løpet av få år skjer det store endringer i kommunesektoren, og alle de fire kommunene som i dag sogner til Indre Vestfold lensmannskontor vil bli slått sammen med nabokommuner. Alle kommuner vil få sin politikontakt, og for de fire aktuelle kommunene er det etablert politikontakter – om enn midlertidig.

De fire politikontaktene er per i dag:

  • Re kommune: Lene Jakobsen
  • Hof kommune: Ulf Malm
  • Lardal: Trude Løkken
  • Andebu/Sandefjord: Espen Molland

Mange av de tjenestene som lensmannskontorene tidligere utførte, er nå enten digitalisert i form av f.eks anmeldelse på nett, eller f.eks. passutstedelse og våpensøknader som i Vestfold er lagt til Politiets publikumssenter i Stokke. Politiets sivile oppgaver for innbyggerne i de fire kommunene vil bli overført til politistasjonene i de fremtidig sammenslåtte kommuner.

Ansatte ved lensmannskontoret vil overflyttes til andre enheter i politiet i Vestfold.