Dette var en økning på 0,06 sammenlignet med nivået ved utgangen av andre kvartal i år. Da var politidekningen 1,83. Hittil i år har politidekningen økt med 0,07 tjenestemenn pr. 1 000 innbyggere.

I sommermånedene ansetter politiet personer med politiutdanning i en del midlertidige politistillinger. Sammenligner en med politidekningen per 30.06.2017 inklusive sommervikarer, har det vært en nedgang på 0,01 fra andre til tredje kvartal i år.

Tall og fakta om bemanning og dekningsgrad.

  • Bemanning