Støttesenter
Justis- og beredskapsminster Per-Willy Amundsen, ordfører Hanne Opdan (Ski) og visepolitmester Arne Jørgen Olafsen orienteres av rådgiver Blazhka Popova.
FotoØystein Stavdal Paulsen, Øst politidistrikt

Målgruppen er personer utsatt for integritetskrenkende kriminalitet (ikke nødvendigvis de alvorligste sakene). De skal tilbys psykososial støtte, oppfølging, informasjon og veiledning gjennom straffesaks- prosessen, og ved behov loses til hjelp i kommunal eller statlig regi.

Veiviser

- Støttesenteret skal i stor grad bidra med å være veiviser og initiativtager til hjelp i det offentlige for den enkelte som er utsatt for slik kriminalitet, sier politiinspektør Tommy Brøske, leder av Felles enhet for etterretning og etterforsking i Øst politidistrikt.

Håper på flere anmeldelser

- Gjennom tilbudet håper vi flere anmelder straffbare forhold, og at de kommer seg gjennom hele prosessen fra anmeldelse til avgjort sak. En viktig målsetting er at personer utsatt for kriminalitet kommer raskere videre i livet, og ikke faller utenfor samfunnet, sier Brøske.

Skal betjene alle kommuner i distriktet

Støttesenteret betjener alle 38 kommuner i Øst politidistrikt. To av tre ansatte er i hus. Den tredje, som skal ansettes av Ski kommune, kommer etter jul. Dette årsverket blir døråpner til kommunenes tilbud innenfor rådgivning, annen profesjonell hjelp og behandling.

Er i gang

- Vi er så smått i gang, og gjennomførte første samtale sist uke, forteller rådgiverne Cecile Matre og Blazhka Popova.

De understreker at senteret skal gi et lavterskeltilbud, og at det ikke er krav om at en sak er anmeldt for at man skal få hjelp og bistand.

Kontaktinformasjon

Du når støttesenteret ved å ringe Øst politidistrikt sentralbord (64 85 16 00) eller støttesentrenes fellesnummer: 800 40 008 / 815 20 077.

Mer om støttesenteret

- Egne støttesentre for kriminalitetsutsatte er en av flere positive endringer i fokuset på de som utsettes for kriminalitet. Vi har de senere årene hatt en betydelig og etterlengte styrking av fornærmedes stilling i norsk straffeprosess. I tillegg har vi sett en betydelig opptrappingsplan mot vold i nære relasjoner og vold og overgrep mot barn. Åpningen av støttesenteret signaliserer og viderefører et fortsatt økt fokus på mennesker utsatt for integritetskrenkende kriminalitet, det være seg vold, vold i nære relasjoner, seksuelle overgrep og menneskehandel, sier politiinspektør Tommy Brøske.

Støttesenteret skal bidra til at kriminalitetsutsatte får den støtten de trenger for å stå i en straffesak til den er ferdig behandlet. Det er ikke vanskelig å tenke seg at mennesker som lever i eller er utsatt for integritetskrenkende kriminalitet lever i en stor usikkerhet med hensyn til hva de skal gjøre:

 • Anmelde – ikke anmelde
 • Hva kan konsekvensene bli ved å gå til politiet
 • Hvordan blir jeg tatt i mot
 • Hva må jeg gjøre
 • Hvor lang tid tar det
 • Hva skjer i retten
 • Tror de på meg?
 • Hvilke muligheter for hjelp finnes for meg i det kommunale hjelpeapparatet
 • Hva med meg, barna, voldsutøveren, øvrig familie?
 • Kulturutfordringer
 • og mange andre spørsmål
Støttesenter for kriminalitetsutsatte
Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen og ordfører Hanne Opdan (Ski) sammen med støttesenter-rådgiverne Blazhka Popova og Cecilie Matre.
FotoØystein Stavdal Paulsen, Øst politidistrikt