- Vi er glade for å samle de ulike fagmiljøene på ett sted, slik at vi blir trygge på at innbyggerne i både Oslo, Asker og Bærum får den samme gode saksbehandlingen av sine saker, sier Camilla Damsleth, fungerende seksjonsleder ved Forvaltningsseksjonen ved Oslo politidistrikt.

- Inntil videre vil vi ha de samme telefontidene, men vi håper at vi gjennom sammenslåingen vil bli enklere å få tak i på telefon og at endringen etter hvert vil oppleves som noe positivt, forteller Damsleth.

For deg som kunde innebærer endringen følgende:

Våpenkontoret (tidligere på Politihuset i Oslo/Grønland og i Sandvika) flytter ut til politistasjonen i Asker i Torvveien 20, ikke langt fra togstasjonen.
Vi oppfordrer kunder til å henvende seg til oss i Asker, men minner om at innlevering av våpen vil kunne gjøres til samtlige av våre tjenestesteder/politivakter i distriktet.

Førerkortkontoret (tidligere på Majorstuen politistasjon og i Sandvika) flytter ut til politistasjonen i Asker. Vi vil ha økt fokus samhandling og likere behandling av førerkortsaker og kjøresedler i distriktet vårt. Vi vil inntil videre ha de samme telefontidene som tidligere.