Politimester i Innlandet politidistrikt Johan Brekke og ordfører i Hamar, Einar Busterud holder sammen på ei saks og klipper snor.
Politimester i Innlandet politidistrikt, Johan Brekke og ordfører i Hamar, Einar Busterud.

Støttesenteret for kriminalitetsutsatte etableres i nært samarbeid med Hamar kommune som vertskommune og bidrar til en tett kobling til de kommunale tjenestene. Målet er å følge opp utsatte for integritetskrenkende kriminalitet.

- Støttesenteret skal være et lavterskeltilbud for de som er utsatt for integritetskrenkende kriminalitet. Det kan for eksempel være vold i nære relasjoner. Det er viktig at vi kan ivareta de som blir utsatt for krenkelser, sier politimester Johan Brekke.

Tilsvarende kontor etableres i alle landets 12 politidistrikt.

- Dette var viktig å få på plass. Med dette håper jeg at terskelen for å anmelde blir lavere. I dagens samfunn har vi nye digitale arenaer hvor overgrep kan skje, og da er det godt at vi har et lavterskeltilbud, sier ordføreren i vertskommunen Hamar.