Tastatur
Tastatur
FotoShutterstock

Dette er den strengeste avgjørelsen i saker hvor tjenestenektangrep er benyttet for å sette datatjenester ut av spill. Avgjørelsen begrunnes blant annet ut fra domfeltes IT-erfaring og ansvarlige posisjon. Domfelte har anket dommen til Høyesterett.

To menn, en i tredveårene og en i femtiårene, ble i november i fjor dømt i Nedre Romerike Tingrett til 11 mnd ubetinget fengsel for å ha utført tjenestenektangrep (DDoS) ved en, henholdsvis to anledninger, og for økonomisk utroskap mot sin arbeidsgiver. De ble i tillegg dømt til å betale 320.000,- kr i erstatning for tjenestenektangrepene og inndragning av over en halv million kroner.

Dataangrepene foregikk over noen uker i 2013 mot sin egen arbeidsgivers nettsider og over en periode i 2015 mot en bedrift lokalisert i Trøndelag. Begge de to mennene har IT utdannelse og arbeidet i IT stillinger da angrepene ble utført.

Internasjonalt politisamarbeid

Saken ble anmeldt til Sør Trøndelag Politidistrikt og ble tatt over av Kripos ved seksjon for datakriminalitet, i juni 2015. Det har vært en omfattende etterforskning, inkludert internasjonalt politisamarbeid. Høsten 2015 utførte Kripos en aksjon koordinert med tysk politi, som tok ned en server samtidig som Kripos aksjonerte i Norge. I tillegg har politiet fulgt pengespor til Sverige, som førte til at svensk politi etterforsket en svensk statsborger for hvitvasking av penger.

Tjenestenektangrepene (DDoS) har blitt utført ved å kjøpe tjenester, såkalte Stresser- eller Bootertjenester som enkelt forklart sender store datamengder mot nettsidene og gjør disse utilgjengelige for vanlige brukere. For å skjule aktivitetene, har det blitt benyttet anonymiseringsnettverket TOR og den tyske serveren som en proxy, men Kripos lyktes allikevel med identifisering og pågripelse.

En av de to domfelte anket dommen og saken ble behandlet på nytt ved Eidsivating Lagmannsrett i uke 47. Lagmannsretten opprettholdt fengselsstraffen på 11 mnd, men skjerpet erstatningsansvaret for dataangrepet til å betale de to fornærmede firmaene 597.000,- kr for de utgifter de hadde i forbindelse med å motstå angrepene. Det ble også idømt inndragning til fordel for de fornærmede, samt ytterligere erstatningskrav knyttet til økonomisk utroskap.