Den generelle trafikkavviklingen i Oslo vil ikke i særlig grad bli berørt i forbindelse med utdelingen, men det vil bli enkelte kortvarige stans når kortesjer skal forflyttes i Oslo sentrum. Generelt vil de trafikale utfordringene i hovedsak gjelde kommende lørdag, søndag og mandag, samt i kortere perioder på fredag og tirsdag.

Det er i tillegg enkelte endringer i muligheten for å parkere i nærheten av Oslo Rådhus, Stortinget, Karl Johans gate og Grand hotell. Følg gjeldende anvisning på trafikkskilt for trafikale begrensninger og parkering.

Vi oppfordrer alle til å beregne god tid i forbindelse med reise til og fra arrangementene, da det forventes å være stort oppmøte til både fredsprisutdelingen og Nobelkonserten. Unngå gjerne bilkjøring i de områdene som er tilknyttet fredsprisutdelingen på Oslo rådhus og konserten på Telenor Arena i den grad det er mulig.

Vi minner om at det foreligger et generelt flyforbud over Oslo sentrum. Luftromsrestriksjonene omfatter også privat droneflyvning, vi forutsetter at alle gjør seg kjent med dette og at forbudet overholdes.

I forbindelse med Nobelkonserten på Telenor Arena mandag 11. desember vil det også være forbud mot flyvning over området i tidsrommet kl.15 – 24.

Mer praktisk informasjon om Nobelkonserten, finner du på nettsiden til Telenor Arena.

Vi oppfordrer alle til å reise kollektivt, se Ruter for nærmere informasjon.

Følg oss på Twitter @oslopolitiops for oppdatert informasjon.