Disse får styrket vakt og beredskap:

2 til Gjøvik

 1 til Hadeland

 1 til Ringsaker

 4 til Hamar

 2 til Elverum

 2 til Trysil

 2 til Kongsvinger

- Fordelingen er foretatt i henhold til de ulike stedenes utfordringer og dagens bemanning. Det er fortsatt en del som gjenstår før Innlandet politidistrikt er på det nivået vi ønsker, men vi er på vei i riktig retning, sier Brekke.

Blant annet vil denne styrkingen gi Trysil muligheten til å sette inn ekstra ressurser hver helg i vintersesongen. Dette gir mer synlig og patruljerende politi og større kapasitet til å ta tak i hendelser og straffesaker som oppstår.

Viktige områder

I tillegg vil 20 stillinger fordeles til etterretning, etterforskning og forebygging. Dette gir nødvendig kompetanseheving og styrking av fagmiljø, som for eksempel etterforskning av seksuelle overgrep, familievold, organisert kriminalitet og straffesaksbehandling.

Innlandet politidistrikt er i 2016 og 2017 tildelt 68 politistillinger. Henholdsvis 27 i 2016 og 41 i 2017. Politidistriktet er nå i gang med utlysning og tilsetting i de ulike stillingene.

De resterende syv stillinger tilbakeføres til Gjøvik, Hadeland, Lillehammer, Hamar, Elverum, Kongsvinger og PST på grunn av fordeling til operasjonssentralen vinteren 2017.