Markering av samlokalisering.
Brannsjef Geir Thorsen, justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen, avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen (DSB), avdelingsdirektør Knut Smedsrud (Politidirektoratet) og politimester Ingar Bøen.

- Samlokalisering gir en helt annen mulighet for å samhandle på tvers av nødetatene. Det gir større verdi for innbyggerne, det betyr bedre trygghet for borgerne, og er en forutsetning for å kunne levere gode tjenester, sa statsråd Per Willy Amundsen.

Både politimester og brannsjef i Møre og Romsdal var tilfredse ved markeringen.

- I mange av de hendelsene som brann og politi er involvert i, så har begge etatene et eierskap. Når vi er samlokalisert er det veldig lett å trekke veksel på den andre etaten sin kunnskap, erfaring og kompetanse, slik at vi i lag kan skape en felles situasjonsforståelse. I det øyeblikket vi har en felles situasjonsforståelse, så er det mye enklere å løse oppgavene, sa politimester Ingar Bøen i Møre og Romsdal politidistrikt.

- Sluttresultatet med flotte lokaler og god samhandling, synes vi er blitt veldig bra, sa brannsjef Geir Thorsen i Møre og Romsdal 110-sentral KF.

Tredje samlokalisering

Møre og Romsdal er den tredje av politiets operasjonssentraler i Norge som blir samlokalisert med en annen nødmeldesentral.

- Samlokalisering er viktig for å gi god samhandling mellom nødetatene, noe som styrker beredskapen i Norge. I tillegg til de tre samlokaliseringene som er gjennomført, er det planlagt to nye våren 2018, og det er gode prosesser i flere andre politidistrikter, sa Knut Smedsrud, avdelingsdirektør politiberedskap og krisehåndtering i Politidirektoratet.

  • Nærpolitireform