Dette har Justisdepartementet bestemt. Statsråd Per-Willy Amundsen sier at et krav om opplæring på 120 timer for ordensvakter er for høyt. - Vi må se på dette på nytt. Timeantallet må ned. Derfor settes endringene som opprinnelig skulle skje fra 1. januar 2018 på vent, sier han.

Dagens ordning for opplæring av ordensvakter vil derfor gjelde også etter 1. januar 2018, frem til ny læreplan er på plass. Politidistriktene skal følge serveringslovens paragraf 16. Det innebærer at når politiet finner det påkrevet, skal det ved serveringsstedet holdes ordensvakter godkjent av politiet. Politiet kan som grunnlag for godkjenningen kreve gjennomført kurs.

For vekteropplæringen vil endringene gå som planlagt.

Før ny læreplan for ordensvakter fastsettes skal Politidirektoratet konsultere berørte parter.

Her finner du mer om vaktvirksomhet og læreplaner.