Adventsstjerne

Politivakter:
Grønland politistasjon: 
Alle dager, inkl. helligdager fra kl. 0800-2300.

Bærum politistasjon:
Romjulen - 27.12.-29.12.2017: Kl. 1000-1500, stengt helligdager.

Majorstuen politistasjon:
Romjulen - 27.12.-29.12.2017: Kl. 1000-1500, stengt helligdager.

Øvrige politistasjoner holder stengt i romjulen, men du treffer som alltid politiet på tlf. 02800 eller 112 ved nød/akutte situasjoner. Husk at du kan foreta enklere anmeldelser uten kjent gjerningsperson på nettsiden her.

Passkontoret på Politihuset i Oslo, Grønland, romjulen:
Ingen "drop-in" - kun timebestilling - i tidsrommet 1010-1510.
Telefontid: 1030-1400.
Henting av ferdige pass, nødpass: Kl. 1015-1400.
Passkontoret i Sandvika holder stengt.

Våpenkontoret i Asker, Torvveien 20
Telefontid 28.-29.12.2017: Kl. 12-1430. Avtal tid før oppmøte.

Førerkortkontoret i Asker, Torvveien 20
Telefontid 28.-29.12.2017: Kl. 12-1430. Avtal tid før oppmøte.

Hittegodskontoret på Politihuset i Oslo
Hittegodskontoret er stengt i romjulen, verdisaker kan leveres inn ved politivaktene.

Øvrige forvaltningstjenester - bevilling
Holder stengt i romjulen.

Namsfogden
Namsfogdkontorene i både Oslo og Asker og Bærum holder stengt i romjulen.

Seksjon for utlendingsforvaltning, Schweigaardsgt. 15 B
Kun timebestilling - i tidsrommet 10-1500.
Telefontid: 1015-1200 og 1230-1400.

Vi vil få ønske alle en riktig god jul!