Så langt har fjorten personer fått status som fornærmet i saken, dette antallet vil kunne øke ettersom politiet gjennomfører ytterligere avhør. Det gjenstår avhør av et titalls personer og avhørene vil trolig finne sted over nyttår.

Flesteparten av de fornærmede er unge gutter

De fleste av de fornærmede var rundt 14-17 år da hendelsene skal ha funnet sted og de fornærmede er i all hovedsak gutter. Tidsperioden for hendelsene er fra 1970-tallet og frem til pågripelsesdato, 5. desember i år.

Ønsker fortsatt kontakt med personer som kan ha kjennskap til saken

-Vi kan ikke utelukke at det er overgrep som ennå ikke er anmeldt, sier politioverbetjent Jostein Kroken. Derfor velger vi nå å gå ut med mer konkret informasjon om både alder og kjønn på de fornærmede, i det håp om at dette kan bidra til at andre tar kontakt med oss. -Det er vanskelig å fortelle om overgrep. Andre saker har vist at det faktum at andre har turt å stå frem, bidrar til at de som kvier seg tør å ta kontakt, sier Kroken. En slik sak er belastende for et lite lokalsamfunn der mange kjenner både den siktede og de fornærmede i saken. Tjeldsund kommune har iverksatt tiltak for å ivareta innbyggerne som er berørt av saken og politiet har en løpende dialog med kommunen.

Ta kontakt med politiet

Politiets klare oppfordring er fremdeles: Har du vært utsatt for overgrep? Har du kjennskap til forhold som politiet bør vite om? ta kontakt med politiet i Nordland på telefon 75 58 90 00. Du vil da bli satt i kontakt med teamet som jobber med saken. Din informasjon kan være en viktig brikke i etterforskningen.

-Overgrep som er begått mange år tilbake i tid kan også straffes. Det har vært flere lovendringer knyttet til foreldelsesfristen i denne typen saker, nettopp fordi politiet ofte blir kjent med disse sakene etter at den som har vært utsatt for overgrep er blitt voksen. Ikke fokuser på tiden, men tenk at dersom du har informasjon som politiet bør ha, så kom til oss. Din historie kan være en viktig brikke i å finne ut hva som har skjedd og hvordan vi kan forhindre at det skjer igjen, ber Kroken.

Den siktede har tidligere vært under etterforskning for et liknende tilfelle

I 1999 var den siktede under etterforskning, mistenkt for seksuallovbrudd mot et barn under 16 år - saken ble henlagt samme år. Etterforskningsteamet har fått saksmaterialet tilsendt og har gått gjennom saken i forhold til den pågående etterforskningen. Saken ble etterforsket ved Lødingen lensmannskontor, i den gang Narvik politidistrikt.

Bistand fra KRIPOS

Politiet i Nordland har anmodet om taktisk bistand fra KRIPOS. Bakgrunnen for dette er gjennomføring av flere avhør av personer som nå er bosatt andre steder i landet.

Nye avhør

Politiet tar sikte på å foreta nytt avhør av siktede i løpet av januar 2018. Fengslingen går ut 2. januar 2018, men politiet vil be om videre fengsling. Siktedes forsvarer er informert om dette.

Bistandsadvokat til fornærmede

Advokat Mona Ovesen er oppnevnt av Ofoten tingrett som bistandsadvokat for noen av de unge fornærmede. Politiet er i ferd med å begjære oppnevning av bistandsadvokat for flere fornærmede personer.

 

Jostein Kroken
Seksjonsleder etterforskning, Narvik politistasjon

 

Tidligere pressemeldinger i saken