Du kan lese historien om at PST hvert år utarbeider et tresifret antall trusselvurderinger. I tillegg presenteres historien om at det er ti år siden Statens Barnehus åpnet dørene. I dag er det etablert barnehus over hele landet som hjelper barn og ungdom i møtet med rettsapparatet.

Og hvordan har det egentlig gått med sammenslåing av nødetatene etter at brann og politi flyttet inn under samme tak i Bodø? Historien kan du lese i Norsk politi.

Hør også hvordan politidirektør Odd Reidar Humlegård oppsummerer hva politiet fikk til i 2017 og ikke minst hvilke forventninger han har til det kommende året.

Nylig anbefalte POD at Norge også fremover skal ha et ubevæpnet politi som hovedmodell. Men undersøkelser viser at stadig flere politiansatte har skiftet mening og ønsker en permanent bevæpning.

Les siste nummer av Norsk politi her.