Arbeidet på funnstedet i Fagerlundvegen i Brumunddal som startet i går fortsetter i dag. Politiet etterforsker fortsatt bredt og har bistand fra Kripos i dette arbeidet.

Det ble blant annet gjennomført rundspørringer i går, og dette pågår også i dag. Dette vil i dag gjennomføres fra savnedes bopel og ned mot Brumunddal for å kartlegge kvinnens bevegelser.

Ønsker tips

Vi vil henstille eventuelt involverte om å melde seg for politiet.

Vi ønsker også at de som har vært i området i tidsrommet fra Janne Jemtland sist ble observert i 02-tiden 29.12.17 og ut over morgenen og dagen samme dag kontakter politiet.

Vi ber også fortsatt om tips og at personer som har beveget seg i området tar kontakt til 02800.

Fortsatt fly og droneforbud

Det er fortsatt fly og droneforbud i området Fagerlundvegen/Dælivegen i Brumunddal i en radius på 4630 meter (2,5 nautiske mil) og høyde 2500 fot. Dette i forbindelse med politiets arbeid på stedet.

Vi ber om at dette blir respektert både av privatpersoner og medier.