Hele 81 % av innbyggerne i Troms har svært eller ganske stor tillit til politiet. Det er på linje med fjoråret. Nasjonalt er tallet 83 %, en liten økning fra fjoråret.

- Vi er spesielt glade for at så mange som 97 prosent av innbyggerne i Troms føler seg trygge der de bor og ferdes. Nå skyldes det mange flere ting enn akkurat politiets arbeid, men også vi i politiet kan glede oss over at det er slik, sier visepolitimester Astrid Nilsen i Troms politidistrikt.

Noen hovedtrekk fra undersøkelsen:

Nettbasert kriminalitet. Også i Troms er bekymring for nettbasert kriminalitet "på topp", med svindel på internett og id-tyveri. Så kommer trafikkfarlige hendelser.

Respekt og rettferdighet. Av de spurte i undersøkelsen som har vært i kontakt med politiet i Troms er 12 % misfornøyde (27 personer), 88 % fornøyde (196 personer). Mer om hvorfor de er fornøyde/misfornøyde finner du i vedleggene, men det kan se ut som misnøye er knyttet til å bli møtt med respekt og rettferdighet.

Terror. I overkant av 1/3 av innbyggerne, også i Troms, er bekymret for terrorangrep i Norge.

Merknad. Vær oppmerksom på at det er en feilmargin på politidistriktsnivå på mellom 2,3 og 5,2 prosentpoeng, mens den for nasjonale tall er kun 0,6-1,4 prosentpoeng. Merk også at noen resultater er basert på svært få respondenter, sjekk tallet bak n= som sier hvor mange personer resultatet gjelder.

  • Trygghet og tillit