Sletteng skal fortsette i Nordland politidistrikt, men skal over i ny stilling i seksjon for utlending under Felles enhet for utlending, forvaltning og sivil rettspleie. Han vil fortsatt ha geografisk arbeidssted i Narvik.

Endring i stillingen skjer i forbindelse med at det er iverksatt undersøkelser etter at politimesteren har mottatt varsel om at arbeidsmiljølovens bestemmelser knyttet til godt arbeidsmiljø for alle ansatte, ikke har vært ivaretatt ved Narvik politistasjon. Endringen skjer etter Slettengs eget ønske.

 

Tone Vangen
Politimester

Stillingen som leder av Ofoten driftsenhet vil bli lyst ut snarest mulig. Inntil ny leder er tilsatt vil Ben-Inge Eriksen fungere som politistasjonssjef ved Narvik politistasjon og leder av Ofoten driftsenhet.