Drapsoversikten fra Kripos viser at de aller fleste drap i Norge begås av gjerningspersoner som har en relasjon til ofrene. I 86 prosent av drapssakene var det en kjent relasjon mellom gjerningsperson og offeret. Ni av ofrene ble drept av sin partner eller ekspartner.

- Den store andelen partnerdrap bekymrer oss, og forskning viser at det ofte har vært utøvd vold forut for drapet. Det er helt avgjørende at ofre for vold i nære relasjoner tør å si ifra. Dette må både politiet og andre i det offentlige jobbe videre med, sier Vibeke Schei Syversen, leder for Voldsseksjonen på Kripos.

To drapssaker som skjedde rett før årsskiftet, men som først ble kodet som drap i 2018, er ikke med i 2017- oversikten, men vil inngå i sammenstillingen for 2018. Disse to drapene skjedde i henholdsvis Oslo og Innlandet politidistrikt.

Det foreligger siktelse i samtlige drapssaker fra 2017, men ingen av sakene er endelig avgjort i rettsapparatet.

Kripos' pressetelefon: 23 20 80 60