- Etter at politiet i 2016 og 2017 gjennomførte en rekke etterforskingsskritt besluttet statsadvokaten i Agder at det ikke var grunnlag for ytterligere etterforskning. Pårørendes advokat Harald Jahren påklaget statsadvokatens avgjørelse fram for riksadvokaten. Det er denne klagen riksadvokaten nå ikke har tatt til følge, sier påtaleleder i Agder politidistrikt, Terje Kaddeberg Skaar.

Etter riksadvokatens vurdering står saken i vesentlig samme stilling som tidligere. Riksadvokaten kan ikke se at ytterligere undersøkelser vil kunne gi grunnlag for en annen konklusjon enn den som tidligere er truffet.

Riksadvokatens avgjørelse kan ikke påklages.