Bildet viser avgangskull fra PHS
Avslutningssermoni for studenter fra Politihøgskolen.

Ved forrige måling 1. september i fjor var drøyt 52 % av studentene som gikk ut til sommeren 2017 i jobb i etaten, mens ca. 12 % hadde skaffet seg en fast stilling. Ved årsskiftet, altså seks måneder etter at kullet var ferdig ved Politihøgskolen, er nær 73 % ansatt i politiet. Det er da en økning på 20 % i fjorårets tre siste måneder. Antallet i fast jobb er doblet, til 24 %.

Positiv utvikling

Det er også positiv utvikling for kullet som gikk ut til sommeren 2016. 93 % er i jobb, og 60 % har fått fast stilling, dette er også økning fra målingen tredje kvartal i fjor. For 2015-kullet viser tallene at 96 % er i jobb i etaten, og nær 87 % er i fast jobb.

Se oversikt over uteksaminerte politistudenter med stilling i politiet.

Samme rytme

De ferske tallene viser at utviklingen for kullene fra 2016 og 2017 nå følger samme rytme som tidligere år, etter at utviklingen for ansettelser var svakere høsten 2016 og inn i 2017. Tidligere år har over 90 % vært i jobb i etaten ett år etter endt utdannelse, og andelen i fast jobb har da også økt gradvis for alle kullene.

  • Bemanning